JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bắt đầu trở thành tông môn đại trưởng lão

134 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp Cổ Đại Cổ Đại
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Số Chữ 198,239
Lượt xem: 8,715
Nghe từ đầu
Đề Cử Bắt đầu trở thành tông môn đại trưởng lão
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử

What? Hồn xuyên tu tiên thế giới, đời trước vẫn là cái tu luyện cuồng ma, mỗi ngày trầm mê với tu luyện không thể tự kềm chế!

Ngô Song tỏ vẻ, tu luyện là không có khả năng tu luyện, là ăn cơm không hương? Vẫn là ngủ không thoải mái? Là phòng ở không hảo trụ? Vẫn là ngại mệnh quá dài?

Tu tiên thế giới quá nguy hiểm, vẫn là trong tông môn an toàn nhất.

Thả xem Ngô song như thế nào lợi dụng hệ thống ở tu tiên trong thế giới, đem ham ăn biếng làm...... A phi!

Là hưởng thụ sinh hoạt, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Trạch ở trong tông môn, đủ loại hoa, đủ loại đồ ăn, chơi chơi hầu, lưu lưu lang, sinh hoạt chẳng phải nhạc thay!

Mới nhất
1 tuần trước
loading