JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chiến Tranh Tình Báo Chi đỉnh

60 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Số Chữ 956,621
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 2,005
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Chiến Tranh Tình Báo Chi đỉnh
Đã có 11 người đánh giá / Tổng đề cử
Ta có thể thông qua ngươi sóng điện, nhìn thấy cái bóng của ngươi!

Ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi, nhìn thấy ngươi hỉ nộ sầu bi!

Ta có thể dò xét sóng não của ngươi, đọc qua nhân sinh của ngươi kinh lịch.

Đừng đối ta nói dối!

Tại trước mặt của ta, hoang ngôn sẽ tầng tầng lột đi, liền như cái kia cà rốt.

Ta là một cái phản gián chuyên gia!

Ta cũng là một cái siêu cấp gián điệp!
Mới nhất
10 giờ trước
    Tổng đề cử 0
    Tuần 167
    Tháng 353
    loading