JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đại Ngụy Năng Thần

159 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Từ Khoá dai nguy nang than dai nguy nang than convert dai nguy nang than tangthuvien hac nam tuoc ohmygod quan su
Số Chữ 2,838,672
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 142,303
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Đại Ngụy Năng Thần
Đã có 9 người đánh giá / Tổng đề cử
Ý trời mênh mang thuộc tiêu lang!
Tiêu Dật, tự vô sầu, mệnh phạm Tham Lang, giống một viên mỹ lệ sao băng xẹt qua Đông Hán những năm cuối lịch sử không trung, quấy đầy trời phong vân...
Tào Tháo rằng: "Ngô đến Vô Sầu, thiên hạ vô sầu!"
Lưu Bị rằng: "Có Tiêu Dật ở, Trung Nguyên vô ngã lập trùy chi..."Anh em VOTE sao ủng hộ cho mình có động lực xíu nhé...
    Tổng đề cử 9
    Tuần 95
    Tháng 553
    loading
    loading