JavaScript is off. Please enable to view full site.
Tổng đề cử Địa phủ WeChat đàn: Lão công của ta là Minh Vương
Đã có 15 người đánh giá / Tổng đề cử

Mạc danh trà trộn vào địa phủ WeChat đàn, một không cẩn thận diêu tới rồi Minh Vương làm tốt hữu

Nữ chủ: Ngày đó ban đêm hạ tràng quỷ dị hồng vũ, ta từ người chết phần mộ bò ra tới, từ đây mắt thông âm dương, hồn xem tam giới.

Minh Vương: Ngươi còn không phải là ở phim kinh dị bãi tha ma diễn cái áo rồng nữ quỷ sao?

Nữ chủ: Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần!!!

Minh Vương: Ta không phải người, là quỷ ~

Nữ chủ: Tác giả quân, ta mãnh liệt yêu cầu đổi cái lão công!!

【 Ấm áp nhắc nhở: Xem văn sau chớ mở ra WeChat mãnh diêu phụ cận người, vạn nhất thật sự xuất hiện một con soái nam quỷ làm xao đây? 】

【 Bổn văn huyền nghi thần quái là chủ, ngôn tình vì phụ. Tác giả quân tóm tắt vô năng, nhưng là chuyện xưa tuyệt, đối, tinh, màu! 】

    Tổng đề cử 0
    Tuần 691
    Tháng 12294
    loading
    loading