JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đô Thị Hắc Khoa Học Kỹ Thuật Cung ứng Thương

197 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Hiện Đại
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Số Chữ 1,022,156
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 2,776
Nghe từ đầu
Đề Cử Đô Thị Hắc Khoa Học Kỹ Thuật Cung ứng Thương
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử

Bởi vì một lần ngoài ý muốn trang bức, Lý vân chịu khổ sét đánh, lại không nghĩ lúc này đây trang bức lại thay đổi Lý vân vận mệnh... Làm hắn đạt được từ điện ảnh tác phẩm trung lấy ra khoa học kỹ thuật năng lực. Nhưng mà này lấy ra khoa học kỹ thuật lại không thế nào đứng đắn...

loading