JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hoành Đẩy Từ Rút Đao Bắt Đầu

412 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Huyền Ảo
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Số Chữ 918,946
Lượt xem: 42,407
Nghe từ đầu
Đề Cử Hoành Đẩy Từ Rút Đao Bắt Đầu
Đã có 4 người đánh giá / Đề Cử
Ba trăm năm trước, linh khí sống lại .

Lâm Thự Quang trọng sinh giác tỉnh, theo rút đao bắt đầu, chinh chiến tứ phương .

[Đánh chết thành công, cướp đoạt 100.000 tạp huyết khí giá trị]

[Thu được sát pháp, nhất kiện đề thăng]

Đoạt vô tận khí huyết, đúc vô địch lực lượng, một đường quét ngang, cực đạo vô song, thăng cấp thuộc tính phạt thần chứng đạo .
    Đề Cử 4
    Tuần 1327
    Tháng 6827
    loading