Paused...
Tốc độ đọc: 1x
« »
Đánh giá: 5.00/5 của 8 lượt đề cử
Đăng Ký Giọng Đọc Tùy Chọn

    Share trên wall truyện bạn thích Hokage: Ta mở 100 cửa tiệm?▼▼▼

    ▼▼▼Chia sẻ page đến những người thích truyện?▼▼▼