JavaScript is off. Please enable to view full site.

Huyền Huyễn: Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày!

399 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Huyền Ảo Faloo
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Số Chữ 570,076
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 23,775
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Huyền Huyễn: Ta Có Thể Sửa Chữa Vạn Vật Sinh Sản Ngày!
Đã có 4 người đánh giá / Tổng đề cử
【 phi Lư tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Huyền huyễn: Vô hạn chế sửa chữa ta, độc đoán muôn đời! 】Cố dương xuyên qua đến thế giới huyền huyễn, đạt được sửa chữa sinh sản ngày hệ thống. Từ đây lúc sau, cố dương đi lên vô hạn chế sửa chữa khai quải chi lộ. 【 ngài đem tu vi sửa chữa đến hàng tỉ năm sau, trở thành đột phá Tiên Đế cực hạn, đạt tới vĩnh hằng Đạo Tổ chi cảnh! 】 【 ngài đem công pháp sửa chữa đến hàng tỉ năm sau, thành công lĩnh ngộ vô thượng kiếm kinh, đảo ngược trảm thời không, vận mệnh. 】 【 ngài đem thú sủng bạch hồ huyết mạch sửa chữa đến hàng tỉ năm trước, thành công thức tỉnh viễn cổ Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch! 】 …… Phi Lư tiểu thuyết võng nhắc nhở ngài: Bổn tiểu thuyết cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước.
loading
loading