JavaScript is off. Please enable to view full site.

Huyền Lục

1455 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Từ Khoá Cổ Điển Tiên Hiệp Cơ Trí Trọng Sinh
Số Chữ 3,402,135
Truyện Dịch 100%
Lượt xem: 531,800
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Huyền Lục
Đã có 150 người đánh giá / Tổng đề cử

Huyền Đô Đại Lục, tu chân giới thịnh hành.

Tu vi hóa ngược trở về thành phàm nhân. Nếm trải đủ đắng, cay, ngọt, bùi của nhân sinh.

Ngươi có muốn tu luyện lại không? - Không.

Tại sao? - Vì ta chết một lần rồi.

Vậy sao ngươi lại tu? - Vì ta sợ chết.

Một câu chuyện tu chân đan xen giữa sinh hoạt đời sống của phàm nhân liền bắt đầu từ đây.

. . .

Lưu ý: Qua 170 chương đầu mới được tính là nhập môn.

Mới nhất
1 tháng trước
    Tổng đề cử 150
    Tuần 2955
    Tháng 45802
    loading
    loading