JavaScript is off. Please enable to view full site.

Huyền Lục

680 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Từ Khoá Cổ Điển Tiên Hiệp Cơ Trí Trọng Sinh
Số Chữ 1,990,179
Truyện Dịch 100%
Lượt xem: 190,318
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Huyền Lục
Đã có 67 người đánh giá / Tổng đề cử

Huyền Đô Đại Lục, tu chân giới thịnh hành.

Tu vi hóa ngược trở về thành phàm nhân. Nếm trải đủ đắng, cay, ngọt, bùi của nhân sinh.

Ngươi có muốn tu luyện lại không? - Không.

Tại sao? - Vì ta chết một lần rồi.

Vậy sao ngươi lại tu? - Vì ta sợ chết.

Một câu chuyện tu chân đan xen giữa sinh hoạt đời sống của phàm nhân liền bắt đầu từ đây.

. . .

Lưu ý: Qua 170 chương đầu mới được tính là nhập môn.

    Tổng đề cử 67
    Tuần 1956
    Tháng 12238
    loading