Paused...
Tốc độ đọc: 1x
« »
Đánh giá: 1.00/5 của 11 lượt đề cử

    Share trên wall truyện bạn thích Lính đặc biệt: Ta cá là ngươi trong súng không có đạn?▼▼▼

    ▼▼▼Chia sẻ page đến những người thích truyện?▼▼▼