JavaScript is off. Please enable to view full site.

Danh Sách Truyện VIP được mua từ FALOO về

11 Feb. 2021 ·  minhhq

Như tiêu đề, các VIP của truyenaudiocv chi tiền để mua text faloo, sau đó truyenaudiocv làm audio. Danh sách sẽ được dài ra khi có nhiều người đóng góp.

Nguyên thần: Bắt đầu cưới Thiên Quyền ngưng ánh sáng , đã tốn 86k vnđ mua chương

Ta khắc tinh lão bà không có khả năng đáng yêu như thế , đã tốn 145k vnđ mua chương

Nguyên thần: Vì khắc tinh khắc ánh sáng học phí đại học , đã tốn 83k vnđ mua chương

Ta Tại Nguyên Thần Mở Bảo Rương , đã tốn 36k vnđ mua chương

Nguyên thần: Tha hương người lữ hành , đã tốn 22k vnđ mua chương

Nguyên thần: Săn hươu người lão bản ta đây quá khó khăn , đã tốn 85k vnđ mua chương

q

Được cập nhật ngày 26 tháng 02 năm 2021.