JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Là Tà Đế

343 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Xuyên Không Manhua Supernatural Truyện Màu Xuyên Không
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Số Chữ 157,259
Lượt xem: 89,174
Nghe từ đầu
Đề Cử Ta Là Tà Đế
Đã có 26 người đánh giá / Đề Cử
Đọc rồi biết...
Mới nhất
1 năm trước
    Đề Cử 26
    Tuần 2012
    Tháng 8360
    loading