JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tam Quốc: Bắt đầu Chiến Tranh Sách Lược Hệ Thống

234 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Quân Sự Lịch Sử Faloo
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Từ Khoá Hệ thống Quân sự lịch sử Sảng Văn Tam quốc mộng tưởng xuyen qua
Số Chữ 658,523
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 59,843
Liên Hệ Mua Text Free: 261 chương
Cần Mua: 186.8k chữ của 88 Chương; Tổng tiền: 48.9k vnđ
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Free: 261 chương
Cần Mua: 186.8k chữ của 88 Chương; Tổng tiền: 48.9k vnđ
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Tam Quốc: Bắt đầu Chiến Tranh Sách Lược Hệ Thống
Đã có 13 người đánh giá / Tổng đề cử
【 phi Lư tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Tam quốc: Bắt đầu chiến tranh sách lược hệ thống 】Lưu thần xuyên qua đến Đông Hán những năm cuối, trở thành Ký Châu thường sơn vương, mở ra “Chiến tranh sách lược hệ thống”, chỉ cần kiến tạo kiến trúc, tăng lên kiến trúc cấp bậc là có thể được đến tương ứng thêm thành. Tăng lên đồng ruộng cấp bậc, lương thực sản lượng phiên bội, từ đây hán mạt lại vô xác chết đói! Tăng lên quân doanh cấp bậc, Triệu Vân, nhan lương, hề văn, trương cáp, cao lãm từ từ mãnh tướng lần lượt gia nhập, phụ trợ Lưu thần quét ngang hán mạt, chung kết loạn thế! Tăng lên nội chính viện cấp bậc, Quách Gia, Tuân Úc, Tuân du, tự thụ, điền phong từ từ đỉnh cấp mưu sĩ, quân chính toàn tài lần lượt tới đầu, bày mưu tính kế trị thế năng thần! Năng lực thêm thành, lực lượng, phòng ngự, thể lực, tốc độ từ từ thân thể tố chất gấp trăm lần thêm thành, Tây Sở Bá Vương lực có thể khiêng đỉnh sản xuất hàng loạt, đao thương bất nhập nước lửa không xâm không ở là mộng tưởng, ngày đi nghìn dặm đêm hành 800 dễ như trở bàn tay! Viện nghiên cứu trong vòng, còn có hỏa dược, đại pháo chờ khoa học kỹ thuật…… Phi Lư tiểu thuyết võng nhắc nhở ngài: Bổn tiểu thuyết cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước.
Mới nhất
11 tháng trước
    Tổng đề cử 13
    Tuần 242
    Tháng 2764
    loading
    loading