JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tan vỡ thế giới tìm kiếm giả

130 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Mạt Thế Hiện Đại
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Số Chữ 1,068,004
Lượt xem: 415
Nghe từ đầu
Đề Cử Tan vỡ thế giới tìm kiếm giả
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử

Ngô lấy 50 năm đại giới, xuất hiện đi! Ta nữ vương! Cùng với ầm ầm ầm sấm vang cùng với giữ gốc 99, quả nhiên nữ vương xuất hiện! Còn không có cao hứng bao lâu, gì ngũ xuyên qua, còn xuyên qua đến chung nào luật giả diệt thế thời điểm.

Ta kêu gì ngũ, ta hiện tại có điểm hoảng, ta mông phía dưới chính là chung nào luật giả, hiện tại tránh ra nói xin lỗi còn tới cấp sao? Online chờ có điểm cấp.

    Đề Cử 2
    Tuần 349
    Tháng 415
    loading