JavaScript is off. Please enable to view full site.

Toàn Cầu Giáng Lâm: Gấp Trăm Lần Ban Thưởng

532 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Khoa Huyễn
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Từ Khoá Huyền Linh Mạt Thế Nguy Cơ Thiên Không Hảo Tưởng Phóng Tình Toàn Cầu Giáng Lâm: Gấp Trăm Lần Ban Thưởng
Số Chữ 910,770
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 130,368
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Toàn Cầu Giáng Lâm: Gấp Trăm Lần Ban Thưởng
Đã có 14 người đánh giá / Tổng đề cử

Tỉnh lại sau giấc ngủ, toàn cầu xuyên qua!

Nơi này là ức vạn cương thi quốc gia, giết cương thi, đốn cây, đào quáng, kiến tạo, nổ nhà ma, đều có thể thu hoạch được sinh tồn tài nguyên.

Lâm Nghiệp đã thức tỉnh gấp trăm lần ban thưởng thiên phú, thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng đều có thể đạt được gấp trăm lần ban thưởng.

Tân thủ gói quà, một cái búa nhỏ , hai khối bánh mì, ba bình nước


Gấp trăm lần ban thưởng (có thể chọn)

Một: Một trăm thanh búa nhỏ, hai trăm khối bánh mì, ba trăm chai nước

Hai: Một thanh Desert Eagle, hai cân thịt trâu, ba lít Red Bull

Lô cốt kiến thiết hoàn thành, bốn tên thổ dân công nhân

Gấp trăm lần ban thưởng (có thể chọn)

Một: Bốn trăm tên sơ cấp thổ dân công nhân

Hai: Bốn tên trung cấp thổ dân công nhân

Hoàn thành binh doanh kiến thiết, du hiệp một

Gấp trăm lần ban thưởng (có thể chọn)

Một: Du hiệp tiểu tỷ tỷ một trăm vị

Hai: Nguyên tố du hiệp một vị

Từ đó, Lâm Nghiệp vô địch.

Người khác còn tại đào quáng đánh cương thi, làm sinh tồn phấn đấu lúc, hắn đã dẫn đầu Tử thần, Titan đại quân công thành đoạt đất, người khác bắt đầu liên minh ngăn cản thi triều lúc, hắn đã đánh xuyên qua Trung Quốc khu vực nhà ma tổng bộ, giết tiến Địa Ngục. . . .

PS: Vô địch văn, bạo binh lưu lãnh chúa, sảng văn!

    Tổng đề cử 14
    Tuần 753
    Tháng 438
    loading
    loading