JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trăm rèn tiên đồ

1 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Số Chữ 211,318
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 0
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Nghe từ đầu
Đề Cử Trăm rèn tiên đồ
Đã có 9 người đánh giá / Đề Cử
Trăm rèn tiên đồ giới thiệu vắn tắt: truyenaudiocv một cái gia tộc tu chântạp dịch, ngoài ý muốn thu được một cái tàn phá tiểu đỉnh, vậy mà có thể tiến vào một thế giới khác......
Mênh mông tu chân lộ, tiểu tạp dịch một khắc cũng không dám buông lỏng, làm ruộng, luyện đan, làm tiểu nhị, mở tiệm, khiêm tốn làm người, giả heo ăn thịt hổ......
https://truyenaudiocv
-------------------------------------
    Đề Cử 0
    Tuần 0
    Tháng 0
    loading