JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vạn đế Chí Tôn

57 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Cổ Đại Cổ Đại
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Số Chữ 3,071,264
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 835
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Vạn đế Chí Tôn
Đã có 6 người đánh giá / Tổng đề cử

Về vạn đế chí tôn:

Một vạn năm lâu lắm

Chỉ tranh sớm chiều.

Này một đời

Ta chỉ vì một cái khoái ý ân cừu.

Mới nhất
1 tuần trước
    Tổng đề cử 0
    Tuần 835
    Tháng 835
    loading