JavaScript is off. Please enable to view full site.
Tổng đề cử Vai ác BOSS là Nữ đế!
Đã có 7 người đánh giá / Tổng đề cử

Sủng Ái ‘ ngoài ý muốn tử vong ’ trói định một hệ thống đàn, bên trong mỗi người là đại lão.

Vì thế nàng đi lên một cái xuyên qua thời không vì ‘ vai chính ’ đánh phụ trợ con đường.

Tinh tế chúng sinh đều có bệnh, chỉ có vai ác nhất ngưu bức!

Thấy rõ các vị đại lão thật · hắc liên hoa · tính cách, Sủng Ái quyết định xử lý các nàng xưng đế!

Mỗ nam nhân: Vô luận ở nơi nào, ngươi đều trốn không thoát!

Sủng Ái: “……”

Công lược không thành —— tô, sủng, ngọt!

Mới nhất
2 năm trước
    Tổng đề cử 7
    Tuần 205
    Tháng 3010
    loading
    loading