JavaScript is off. Please enable to view full site.

Xuyên qua Đấu La chi Sinh Tử Bộ

357 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Số Chữ 694,543
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 12,263
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Nghe từ đầu
Đề Cử Xuyên qua Đấu La chi Sinh Tử Bộ
Đã có 4 người đánh giá / Đề Cử
Xuyên qua Đấu La chi Sinh Tử Bộ giới thiệu vắn tắt: truyenaudiocv một cái mang theo truyền thuyết cố sự bên trongSinh Tử Bộ Võ Hồn xuyên qua mà đến thiếu niên, trở thành Đường Tamđệ đệ, tại Đấu La Đại Lụcphong vân một đời, lại nhìn hắn như thế nào giải khai thân thế của mình, thu được tình cảm của mình, từ đó thành tựu vô thượng Thần Vương. https://truyenaudiocv
-------------------------------------
Mới nhất
1 tuần trước
    Đề Cử 4
    Tuần 763
    Tháng 11780
    loading