JavaScript is off. Please enable to view full site.
Tổng đề cử Xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo
Đã có 1 người đánh giá / Tổng đề cử

Mạt thế tiến đến, Tô Hạm Nhất nhiệm vụ là bảo hộ một người nam nhân.

Lần đầu tiên, Tô Hạm Nhất đem hắn đương tổ tông hầu hạ, nhưng hắn đã chết.

Lần thứ hai, Tô Hạm Nhất cảm giác đến chính mình khả năng không đủ quan tâm hắn, đem hắn đương nhi tử chiếu cố, nhưng hắn lại đã chết.

Lần thứ ba, Tô Hạm Nhất cảm giác đến hẳn là rèn luyện nam nhân tự bảo vệ mình năng lực, đem hắn đương đồng đội bồi dưỡng, nhưng hắn lại lại đã chết.

Lần thứ tư, Tô Hạm Nhất cảm giác đến chính mình khả năng không đủ nghiêm khắc, nỗ lực bồi dưỡng hắn trở thành cao thủ, nhưng hắn lại lại lại đã chết.

Lần thứ năm, Tô Hạm Nhất giận dữ, ai còn không phải cái tiểu công chúa! Nàng quyết định đem nam nhân coi như một đống tường, dỗi thiên dỗi địa đối hết thảy, tìm đường chết tìm đường chết còn tìm đường chết, kết quả nam nhân khai quải, nhiều lần hóa hiểm vi di.

Gần nhất, Lục Trạm Lâm cảm thấy Tô Hạm Nhất thấy chính mình biểu tình thực quỷ dị, tựa hồ muốn nói, ngươi như thế nào còn chưa có chết?

Tác phẩm nhãn: Phúc hắc, trọng sinh

    Tổng đề cử 1
    Tuần 406
    Tháng 690
    loading
    loading